SHAREit cho iOS Tải xuống

Tải xuống SHAREit cho iOS SHAREit là một ứng dụng để gửi ảnh, nhạc và hơn thế nữa đến các thiết bị khác mà không cần sử dụng kết nối Internet hoặc Bluetooth đang hoạt động. Chương trình miễn phí này sử dụng một điểm phát sóng riêng để chia sẻ giữa tối đa năm thiết bị. Trong khi nhiều lựa chọn thay thế cung cấp một dịch vụ tương tự, ứng dụng này không có giới hạn chuyển tiền. Bạn có thể gửi dữ liệu của… Đọc tiếp

Vietnamese