ข้อตกลงในการใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ในบล็อกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เจ้าของบล็อกนี้ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือตามลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลนี้หรือความพร้อมของข้อมูลนี้ เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆ จากการแสดงหรือการใช้ข้อมูลนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Thai